बाह्रदशी गाउँपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

अ.न.मी तथा चौकीदारी पद सेवा करारमा लिन आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव पेश गर्ने बारे ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.