FAQs Complain Problems

७९-८०

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना दोस्रो पटक

अ. न. मी. ( सहायक चौथो) को लिखित परीक्षा स्थगित सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

लिखित परिक्षााकाे कार्यतालिका प्रकासन गरिएकाे सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

Pages