FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ व २०७८।७९ काे वार्षिक बजेट निति तथा कार्यक्रम । २०७८।७९ 08/08/2021 - 12:28 PDF icon Book 2078 press.pdf
विनियोजन ऐन २०७८ २०७८।७९ 07/16/2021 - 14:20 PDF icon binoyojan aien combine.pdf
आर्थिक ऐन २०७८ २०७८।७९ 07/16/2021 - 11:40 PDF icon बाह्रदशी आर्थिक एेन २०७८।७९ - Copy pdf.pdf
विनियाेजन ऐन २०७७ ७७/७८ 08/12/2020 - 16:50 PDF icon biniyojan aien 2077.2078.pdf
आ व २०७७।७८ को आर्थिक ऐन ७७/७८ 07/29/2020 - 16:20 PDF icon आर्थिक एेन pdf.pdf
बजार अनुगमन निर्देशिका २०७६ ७६/७७ 02/14/2020 - 14:55 PDF icon बजार अनुगमन.pdf
विनियोजन ऐन -२०७६ राजपत्र ७६/७७ 08/25/2019 - 10:33 PDF icon Biniyojan Act 2076.pdf
आर्थिक ऐन २०७६ राजपत्र ७६/७७ 08/25/2019 - 10:30 PDF icon Aarthik Act 2076.pdf
स्थानिय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि । ७५/७६ 07/08/2019 - 16:43 PDF icon २४. स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, 2076 final - Copy.pdf
बाह्रदशी राजपत्र ७५/७६ 06/16/2019 - 17:27 PDF icon राजपत्र नमुना । pdf.pdf

Pages