FAQs Complain Problems

८०/८१

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

स्थानीय सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा ।

विद्धालयको लेखा परिक्षणका निवेदन दिने सम्बन्धि सुचना ।

बार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्र 2080/081

दस्तावेज: 

भवन/घर नक्सा अभिलेखिकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना ।

Pages