बाह्रदशी गाउँपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

 कर्मचारी अावश्यकता सम्बन्धी सुचना

असिसटेन्ट सव-ईन्जिनियर -२ जाना र अमिन-१ जाना कर्मचारी अावश्यकता सम्बन्धी सुचना

INVITATION FOR BIDS-Supply and Delivery of Pre-Stressed Concrete(PSC) Electric Poles.

EGP Portal मा यस Published Bid हेर्न याहां किलि्क्क गर्नु होस Click Here र IFB/RFP/EOI/PQ No. हाल्ने ठाउंमा NCB/Bahradashi/EP/02/074-75 लेखेर Search किलि्क्क गर्नु होस।

दस्तावेज: 

Pages