बाह्रदशी गाउँपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 03/13/2019 - 16:50 PDF icon आर्थिक ऐन २०७५.pdf
उपभाेक्ता समिति गठन कार्यविधि ७५/७६ 11/18/2018 - 14:42 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन कार्यविधि.pdf
लेखा समिति संचालन कार्यविधि ७५/७६ 09/05/2018 - 11:39 PDF icon लेखा कार्यविधि 2075.pdf
कृषि व्यावसाय प्रबर्धन ऐन २०७५ ७५/७६ 09/05/2018 - 11:35 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन 2075.pdf
सहकारी ऐन २०७५ ७५/७६ 09/05/2018 - 11:34 PDF icon बाह्रदशी गा.पा. सहकारी ऐन 2075.pdf
विनियोजन ऐन -२०७५ ७५/७६ 09/05/2018 - 11:31 PDF icon बाह्रदशी गा.पा. को विनियोजन ऐन २०७५.pdf
ऐन, नियमावली, कानुन, निर्देशिका, कार्यविधि - २०७४ ७४/७५ 02/27/2018 - 10:54 PDF icon गाउँ कार्यपालिका(कार्यसम्पादन) नियमावली,२०७४.pdf, PDF icon गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४.pdf, PDF icon गाउ कार्यपालिका lबैठक संचालन कार्यविधि २०७४.pdf, PDF icon गाउ सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf, PDF icon तालिम, गोष्ठीत , सेमिनार संचालन -२०७४.pdf, PDF icon शिक्षा नियामावाली-२०७४.pdf