बाह्रदशी गाउँपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

सूचना तथा समाचार

 कर्मचारी अावश्यकता सम्बन्धी सुचना

असिसटेन्ट सव-ईन्जिनियर -२ जाना र अमिन-१ जाना कर्मचारी अावश्यकता सम्बन्धी सुचना

सहायक कम्‍प्‍युटर अपरेटर सम्बन्धि विज्ञापन

घर नक्सा पास सम्बन्‍धि सूचना

दस्तावेज: 

जीप ड्राइभरको विज्ञापन सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

ल्याब असिष्टेनको विज्ञापन सम्बन्‍धमा।

दस्तावेज: 

Pages