FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सहकारी तथा गरिबी निवारण सम्बन्धि सुचना प्रणाली (copomis) कार्यान्यवन सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

प्रधानमन्त्री राेजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यस्थल बिमा

दस्तावेज: 

पशु बजारको ठेक्काकाे सुचना ।

दस्तावेज: 

विरिङ्ग खाेलाकाे गिटि वालुवा स‌ंकलन तथा विक्रि सम्बन्धि ठेक्का आव्हानकाे सुचना ।

दस्तावेज: 

Pages