FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बजारहरुको ठेक्‍का सम्बन्धि शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

दस्तावेज: 

गाउँ सभाको सूचना

दस्तावेज: 

छनौट भएका बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई सम्पर्क गर्न पठाउने सम्बन्धमा ।

करार सेवाको दरखास्‍त फारम

दस्तावेज: 

करारमा सेवा लिने सम्बन्‍धि सूचना

दस्तावेज: 

Pages