बाह्रदशी गाउँपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

सूचना तथा समाचार

योग्यताका शर्तहरु संशोधन गरिएको सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

INVITATION FOR BIDS-Supply and Delivery of Pre-Stressed Concrete(PSC) Electric Poles.

EGP Portal मा यस Published Bid हेर्न याहां किलि्क्क गर्नु होस Click Here र IFB/RFP/EOI/PQ No. हाल्ने ठाउंमा NCB/Bahradashi/EP/02/074-75 लेखेर Search किलि्क्क गर्नु होस।

दस्तावेज: 

Pages