FAQs Complain Problems

७७/७८

अमिन पदको लिखित परीक्षा संशोधन सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

तथ्याङ्क संकलकको अन्‍तिम नतिजा सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

अमिन पदको लिखित परीक्षा सम्बन्धि सूचना ।

तथ्याङ्क संकलकको लिखित नतिजा सम्बन्धि सूचना ।

तथ्याङ्क संकलकको लिखित परीक्षा सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

Pages